Quartz-Matrix-logo

Laborator fonic digital

Soluție modernă pentru creșterea calității și eficienței
 învățării limbilor străine

O clasă a posibilităților

De ce să utilizați laboratorul ProLang®?Creșteți
interactivitatea
în clasă


Îmbunătățiți
pronunția și
intonația
elevilor
Accelerați
procesul de
învățare a
limbilor străine

Știți în orice
moment ce fac
elevii din clasă

Creșteți
gradul de
implicare
a elevilor

Individualizați
procesul de
învățare în funcție
de nivelul de
cunoștințe


Structura laboratorului ProLang®:

Software ProLang®: soft educațional care asigură interfața de vizualizare și comandă pentru întreaga clasă. Se asigură astfel
dirijarea și combinarea diverselor surse sonore (profesor, elevi, înregistrări audio PC, sunet CD/DVD, YouTube sau alte surse
audio de pe internet) conform comenzilor date de profesor, în soft-ul ProLang, corelat cu planul de activități pentru predarea
limbilor străine. Software-ul ProLang® se instalează pe laptop profesor (care nu este prins în ofertă.)

 

Tabletă cu sistem de operare Android: modulele elev tip tabletă cu sistem de operare Android asigură digitalizarea sunetului
de la microfonul elev și redarea sunetului digital în casca acestuia. Modulule elev sunt dotate cu un buton de microfon și unul
de mână ridicată. Aplicația este preinstalată pe tablete.

Router Wi-Fi:  Rețeaua este individuală la nivel de clasă și orice conexiuni externe se fac prin intermediul routerului digital comandat de la consola profesor. Rețeaua este de tip Wireless Wi-Fi. 

Cască profesor și elev: asigură transferul fluxurilor digitale audio de la elevi la profesor și de la profesor la grupele de elevi.

Funcționalități:

  • Orice utilizator trebuie să își creeze propriul cont la deschiderea aplicației ProLang®, cu username și parolă.
  • Pot fi configurate clasele de elevi printr-un simplu import dintr-un Excel sau prin introducere directă a elevilor: denumire clasă și componență cu posibilitate ulterioară de a adăuga sau de a șterge elevi sau clasă.
  • Pentru fiecare clasă pot fi create profiluri de lucru: unul general (care se deschide odată cu deschiderea unei clase) și altele secundare, care pot fi utilizate în funcție de tipurile de exerciții care trebuie desfășurate în clasă.
  • Clasa poate fi împărțită în mai multe grupuri de lucru, iar fiecare structură nouă de lucru poate fi salvată sub forma unui profil de clasă pentru a fi utilizată ulterior în aceeași oră de curs sau în una diferită.
  • Pot fi ascultate materiale audio de pe laptop: salvate direct de pe Internet, de pe un DVD sau înregistrate deja de către dumneavoastră dintr-o oră anterioară.
  • Un profil existent de lucru poate fi modificat și salvat sub același nume sau ca profil diferit.
  • Semnalul audio poate fi asigurat și controlat în funcție de tipul de exerciții pe care doriți să le desfășurați: opriți microfoanele folosite de elevii dintr-o grupă printr-un singur click și le activați individual.

Pachete în funcție de numărul de elevi din clasă

ProLang® pentru 24 elevi

24 module elevi

Aplicația software ProLang®

ProLang® pentru 28 elevi

28 module elevi

Aplicația software ProLang®

ProLang® pentru 32 elevi

32 module elevi

Aplicația software ProLang®

Premii obținute

Noul laborator digital pentru limbi străine ProLang® a obținut Premiul de excelență CNIV 2017 pentru implementarea și promovarea tehnologiilor moderne în educație și cercetare.

În 2003, prima versiune a laboratorului ProLang® a obținut premiul Marca de Aur pentru inovația adusă în predarea limbilor străine.

Mărturiile profesorilor care
utilizează laboratorul digital ProLang®